EU-richtlijn voor Eco-design (ErP)

Wat is Ecodesign?

Ecodesign kan worden opgevat als zijnde een milieuvriendelijk productontwerp met als doel het verminderen van milieubelasting welke veroorzaakt wordt door de hele levensduur van het product.

BE ECO - THINK GLOBAL: Ecodesign door OSRAM

Het is belangrijk voor ons om ecologisch geavanceerde producten te ontwikkelen om bij te dragen aan de duurzame bescherming van de middelen. Kwaliteitsproducten worden gemaakt op basis van deze filosofie die wordt gekenmerkt door een lange levensduur en hoge energie-efficiëntie.

OSRAM zorgt ervoor dat milieu-impact wordt verminderd, met een levenscyclus van het product op basis van duurzaamheid, variërend van het productidee tot recycling.

Internationale milieu- en klimaatbeschermingsdoelen

Internationale milieu- en klimaatbeschermingsdoelen

In het kader van de Kyoto 1997 klimaatbeschermingsdoelen heeft de EU een aantal maatregelen vastgelegd voor een spaarzaam en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Hier zult u belangrijke informatie vinden over de EU-richtlijn 2009/125/EC met betrekking tot het eco-design van energiegerelateerde producten (ErP). 

Verplichte informatie op de verpakking - etikettering van energiegerelateerde en energieverbruikende producten

Het doel van EU-Verordening nr. 874/2012 is het gebruik van de meest efficiënte producten te bevorderen door de vermelding van de energie-efficiëntie op de verpakking verplicht te stellen. De Verordening bepaalt onder andere dat het energieverbruik van de lamp op het verkooppunt moet vermeld zijn op de lampverpakking.

Verlichting voor bijzondere doeleinden

Uitvoeringsverordeningen voor de ErP-Richtlijn en verlichting voor bijzondere doeleinden

Lampen voor bijzondere doeleinden die hoofdzakelijk ontworpen zijn voor toepassingen als verkeerslichten, verlichting van terraria of huishoudelijke apparaten en die in de meegeleverde productinformatie duidelijk als dusdanig worden beschreven, vallen buiten deze eisen inzake ecologisch ontwerp.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.
LED Floater Headline